PUNKT INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORSTW (DOTACJE, SZKOLENIA, KONKURSY, itp.)

Projekt "Nowe kwalifikacje-większe możliwości" - BEZPŁATNE SZKOLENIA

wzdz

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu uprzejmie informuje, iż trwa rekrutacja do udziału w projekcie:

„Nowe kwalifikacje-większe możliwości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

PODDZIAŁANIE RPO WO 2014-2020-09.02.01-Wsparcie kształcenia zawodowego.

UWAGA!!! Informujemy, że nabór na:

4/.Kurs : Kierowca zawodowyprawo jazdy kategorii C i C+E

został zakończony.

 

1.W bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu mogą wziąć udział osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych bez względu na status Uczestnika/czki na rynku pracy. Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby zamieszkałe , pracujące, nieaktywne, jak i bierne zawodowo, w tym również osoby bezrobotne i uczące się z terenu woj. opolskiego.

 

2. Szkolenia kierowane są do osób dorosłych, a w szczególności:

a) osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie)

b) osób po 50 roku życia

c) osób z obszarów wiejskich

 

3. W ramach projektu przewidziano 4 rodzaje szkoleń:

1/.Kurs „Montażysta rusztowań budowlano -montażowych metalowych”, Czas trwania: 88 godzin

Po ukończonym kursie i pozytywnie zaliczonym egzaminie przed komisją egzaminacyjną powołaną przez IMBiGS w Warszawie, uczestnik kursu otrzymuje książeczkę operatora z wpisem dotyczącym rodzaju i klasy uprawnień.

2/.Kurs: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych, Czas trwania: 150 godzin; W tym :

moduł -magazynier z wykorzystaniem komputerów w celu nauki obsługi komputerowych programów magazynowych oraz moduł -obsługa wózków jezdniowych.

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym (walidacją) przeprowadzoną przez komisję państwową powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego/UDT w zakresie operatora wózka-zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego z UDT. Uprawnienia ważne bezterminowo.

3/.Kurs elektryk + szkolenie na uprawnienia elektryczne: świadectwo kwalifikacji E gr. 1.; Czas trwania: 140 godzin

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez komisję URE. Pozytywne zdanie egzaminu skutkuje wydaniem uprawnień w zakresie w/w kwalifikacji.

4/.Kurs : Kierowca zawodowyprawo jazdy kategorii C i C+E, Czas trwania: 80h brak wolnych miejsc

wraz z kursem dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne – ADR, Czas trwania: 26h – brak wolnych miejsc

Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym

Usługi dodatkowe:

  • materiały szkoleniowe/dydaktyczne
  • badania lekarskie
  • zwrot kosztów przejazdu;
  • poczęstunek-catering

Więcej informacji w biurze Projektu:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu,

ul. Małopolska 18,budynek H,lok.9-10

tel. 77 400 33 14; 77 400 33 10 ; e-mail: msp@wzdz.opole.pl;

oraz na stronie www.wzdz.opole.pl

Więcej: http://wzdz.opole.pl/projekt-nowe-kwalifikacje-wieksze-mozliwosci/

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-04-20 12:15
  • |
  • Licznik odwiedzin: 39 080 775