PUNKT INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORSTW (DOTACJE, SZKOLENIA, KONKURSY, itp.)

Zaproszenie na szkolenie

Szanowni Państwo,

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ogłosił w dniu 10 marca 2017r. otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2017 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i  odnowy wsi w XX rocznicę utworzenia opolskiego Programu Odnowy Wsi.

Wsparcie udzielane będzie na zadania dotyczące następujących obszarów tematycznych:

1) wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi oraz ochronę bioróżnorodności realizowanych przez organizacje pozarządowe

2) „XX lat Programu Odnowy Wsi”: organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, wystaw artystycznych i innych imprez, o zasięgu co najmniej regionalnym, sprzyjających promocji programu,

3) promocja liderów odnowy wsi związanych z województwem opolskim, realizujących działania odnowy wsi na rzecz mieszkańców Opolszczyzny w latach 2007-2017,

Szczegóły dotyczące otwartego konkursu ofert znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego (zakładka „Menu przedmiotowe / Otwarte konkursy ofert”) – link poniżej:

http://bip.opolskie.pl/2017/03/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2017-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojewod/

Jednocześnie celem przybliżenia procedury wnioskowania poprzez Generator Wniosków dla NGO w dniu 17 marca 2017r. zorganizowane zostanie szkolenie dla zainteresowanych konkursem organizacji. Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączeniu.

Prosimy przesyłać zgłoszenia do dnia 15 marca br. na adres email: e.kotula@opolskie.pl, a.glab@opolskie.pl.

Program szkolenia (PDF, 410,23 kB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2017-03-14 08:50 Liczba pobrań: 1

Formularz zgłoszeniowy (WORD)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2017-03-14 08:50 Liczba pobrań: 0

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-04-20 12:15
  • |
  • Licznik odwiedzin: 39 080 859