UCHWAŁA NR XXV/232/20 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek oraz UCHWAŁA NR XLIV/407/22 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek.

Wspieranie sportu w Gminie Ozimek
Wspieranie sportu w Gminie Ozimek
Załączniki:
 do góry