Wiadomości z Ozimka i okolic

Zrealizowane zostały kolejne zadania szkolnego projektu profilaktycznego „Uczeń bezpieczny, bo mądry, roztropny i grzeczny”.  Uczniowie klas I-III spotkali się z POLICJANTAMI z KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OPOLU oraz KOMISARIATU POLICJI W OZIMKU. Na spotkanie z uczniami naszej szkoły przybyli: mł. insp. Anna Wawrzczak-Gazda – Naczelnik Wydziału prewencji, nadkom. Michał Karoński - Komendant  Komisariatu policji w Ozimku, podinsp. Maciej Milewski – Rzecznik Prasowy Policji w Opolu, mł. aspiranci Stefania Hadzicka i Bartosz Jarema  – z  Wydziału Prewencji w KWP w Opolu. Komisariat Policji w Ozimku reprezentowali, oprócz komendanta Karońskiego, st. sierżanci  Małgorzata Słaboń i Grzegorz Musiałst. asp. Mirosław Marciniak – kierownik Referatu dzielnicowych, mł. aspiraci Sebastian Pawlak i Sławomir Frąk.

Uczniowie przygotowali, pod kierunkiem pani Magdaleny Dudkiewicz,  przedstawienie teatralne „Bezpieczna droga z Kubusiem Puchatkiem”, na które zaproszeni zostali przedstawiciele prawa oraz przedszkolaki.  Mali aktorzy wspaniale występowali, recytując zabawne, ale bardzo pouczające teksty. Przedstawienie, zrealizowane w ramach projektu, mówiło o sprawach bezpieczeństwa na drodze, znakach drogowych i miejscach, gdzie nie wolno się bawić! Artyści przestrzegali w swym spektaklu, czym może grozić brak rozsądku i wiedzy na temat ruchu drogowego – „niemądre ludziki, zginiecie pod kołami, jak dwa naleśniki!”.  Przecież „trzeba dobrze znać zasady, innej na to nie ma rady”. 

Po przedstawieniu, które podobało się zarówno dzieciom, jak i zaproszonym gościom,  przyszedł czas, aby sprawdzić wiedzę  uczniów „Jedynki” na temat bezpieczeństwa. Zaproszeni goście, po kolei,  zadawali  trudne pytania, a  dzieci odpowiadały i zdobywały punkty. Okazało się, że uczniowie odpowiedzieli bardzo dobrze na wszystkie zadane pytania. To ucieszyło nie tylko organizatorkę, panią Grażynę Świercz,  ale także policjantów. To przecież oni od kilku lat przeprowadzają zajęcia o bezpieczeństwie, pogadanki i szkolą dzieci, gdyż wszystkim zależy na tym, aby dzieciom nic się  stało, by nie były narażone na niebezpieczeństwa!

Nasi goście zostali poproszeni o wręczenie nagród zwycięzcom w szkolnym konkursie rysunkowym „Bezpieczne zabawy”, który przeprowadziła pani Wiesława Papkalla.  Dzieci za swoje prace otrzymały dyplomy, upominki i książki, a wszyscy, którzy wykonali rysunki na konkurs dodatkowo - zaproszenia na XBOX-a.  

Pani Świercz podziękowała gościom za wspólne, już trzyletnie działania w ramach projektu, za wspieranie działań szkoły, za ich rzetelną i trudną pracę, a uczennice wręczyły symbolicznego kwiatka.

Starsi uczniowie gościli na warsztatach dziennikarskich w Komendzie Wojewódzkiej.  Pod koniec lutego, Rzecznik Prasowy pokom. Maciej Milewski, zorganizował dla Kółka dziennikarskiego spotkanie w KWP w Opolu z prawdziwym czarodziejem komputerów podinspektorem Januszem Ustrzyckim z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą.

 Młodzi dziennikarze przekonali się jakie niebezpieczeństwa może nieść ze sobą wirtualny świat. Policjanci  mówili dużo o cyberprzestępczości, popierając przykładami ze swojej pracy zawodowej. Uczniowie zadawali wiele pytań, a uzyskane, wyczerpujące odpowiedzi pomogą im bezpieczniej poruszać się w Sieci. Pozwolą także ustrzec się  przed kłopotami i zagrożeniami, jakie ze sobą niesie Internet.  Podinspektor Ustrzycki, policyjny ekspert,  przypomniał, że w Internecie nikt nie jest anonimowy, że zawsze zostaje ślad, który można odnaleźć. Przestrzegał też przed wirtualnymi znajomościami, które mogą być nawiązywane nie zawsze w przyjaznych zamiarach. Internet bardzo często staje się narzędziem przestępstwa, za którego pomocą jest łamane prawo. Obaj policjanci przytoczyli też konkretne przepisy Kodeksu Karnego i kary  za popełniane najczęściej przestępstwa. Uczniowie wyszli z tych warsztatów bogatsi nie tylko o wiedzę teoretyczną, ale także doświadczenie praktyczne policyjnych autorytetów. 

Na zakończenie spotkania do komendy przyjechali  prawdziwi dziennikarze z TVP OPOLE, którzy przeprowadzili z młodymi dziennikarzami, adeptami dziennikarstwa,  krótkie wywiady a informacja o tym spotkaniu została wyemitowana  w Kurierze Opolskim.

 

pamiątkowa fotografia
pamiątkowa fotografia
Galeria
 do góry