Wiadomości z Ozimka i okolic

 11 czerwca  klasę 3a odwiedził pan Grzegorz Rolka – tata Izy. Pan Grzegorz pracuje w firmie PGE Ekoserwis S.A. na stanowisku Kierownika Działu Badań i Rozwoju Produktów w Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Do zadań  Działu należy m.in. nadzór nad technologią produktów wytwarzanych z Ubocznych Produktów Spalania oraz prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych w kierunku opracowywania nowych rozwiązań dotyczących recyklingu odpadów z energetyki konwencjonalnej oraz z wyeksploatowanych instalacji odnawialnych źródeł energii. Firma należy do Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej.

Na początku spotkania pan Grzegorz wyjaśnił dzieciom skąd bierze się prąd elektryczny i jakie mamy rodzaje energii elektrycznej. Omówił , co dzieje się z odpadami powstającymi przy produkcji energii, a także w jaki sposób można je wykorzystać. Pan Grzegorz w prosty sposób wyjaśnił dzieciom na czym polega Gospodarka Obiegu Zamkniętego. Uczniowie dowiedzieli się, że gipsy, popioły i żużel, czyli materiały powstałe w wyniku procesu spalania w energetyce można  wykorzystać  ponownie w budownictwie, rolnictwie, górnictwie.  Dzięki temu odpady nie są składowane i  ograniczane jest wydobycie surowców naturalnych. Poruszenie tego ciekawego tematu i pokazanie nowatorskich rozwiązań w tym zakresie  pokazało dzieciom, ze są to działania proekologiczne, bardzo potrzebne naszej planecie. Były też dopełnieniem zagadnień omawianych na zajęciach w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Każdy z nas zyska na ochronie środowiska”.

Serdecznie dziękujemy Panu Grzegorzowi Rolce za poświęcony nam czas i przeprowadzenie ciekawych  zajęć.

Wiesława Papkalla

Galeria
 do góry