Wiadomości z Ozimka i okolic

„Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,

gdy go w górę wznosi zielenieje świat…”

 

Wszystkie przedszkolaki z niecierpliwością czekały na uroczyste powitanie wiosny. I tak oto 22 marca PANI WIOSNA w towarzystwie muzyków z mini szkółki im. Zygmunta Antosika przybyła do naszego przedszkola. Po uroczystym powitaniu, przy dźwiękach muzyki nasz honorowy gość zajął miejsce na specjalnym wiosennym tronie. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tego dnia wszystkie przedszkolaki wystąpiły w przygotowanych z pomocą rodziców kolorowych, wiosennych nakryciach głowy. Wszyscy uczestnicy spotkania prezentowali się wyśmienicie. Odwiedziny PANI WIOSNY w przedszkolu były również okazją do przybliżenia idei Międzynarodowego Dnia Lasów. Święto to przypadające na 21 marca, ogłoszone zostało w 2012 roku przez ONZ.  Celem tego święta jest  podnoszenie świadomości ludzi na temat ogromnego znaczenia lasów dla prawidłowego funkcjonowania planety i jakości życia. Wychowawca grupy II, Pani Agnieszka Gierdal w pięknych słowach wprowadziła wszystkich uczestników w problematykę znaczenia lasu dla naszego życia i jego ochrony dla przyszłych pokoleń. Następnie Pani Dyrektor Ewa Dziemba w imieniu młodych miłośników przyrody odczytała list otwarty z bardzo ważnym przesłaniem o poszanowanie i dbanie o otaczającą nas przyrodę, a szczególnie o przepiękne lasy w naszym regionie. List ten został złożony na ręce PANI WIOSNY. Na zakończenie przedszkolaki zaśpiewały piosenkę „Maszeruje wiosna” przygotowaną na zajęciach z rytmiki przez Panią Magdalenę Skibę.

Dzień ten przyniósł dzieciom wiele radości i zadowolenia. Był też okazją do kształtowania u nich opiekuńczej postawy wobec przyrody i wrażliwości na jej piękno.

Dziękujemy bardzo wszystkim Rodzicom za pomoc  w przygotowaniu pięknych i bardzo pomysłowych nakryć głowy dla dzieci.

Galeria
 do góry