Wiadomości z Ozimka i okolic

Co roku przypominamy naszym uczniom o bezpieczeństwie. I tym razem st. sierż Justyna Hamela i st. post. Rafał Magnes z Komisariatu Policji w Ozimku przypomnieli dzieciom zasady bezpiecznego zachowania się w drodze do szkoły i ze szkoły do domu.  Ważne by dzieci nie narażąły sie na niebezpieczeństwo! Uczniowie przećwiczyli pozycję "żółwika", która pomoże, gdy atakuje niebezpieczny pies. Ważnym tematem były kontakty z osobami nieznajomymi, i tutaj dzieci słuchały uważnie i w skupieniu, rozumiejąc, że z bezpieczeństwem nie ma żartów.

Zajęcia odbyły się w ramach realizowanego przez Gminę Ozimek "Projektu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań  RAZEM BEZPIECZNIEJ  im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" - modernizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 17710- poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły i szpitala, gdzie działania edukacyjno – profilaktyczne mające na celu naukę odpowiedniego zachowania podczas przechodzenia przez jezdnię oraz uświadomienie zagrożeń w ruchu drogowym.


W ramach działań profilaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 zaplanowano organizację, wyposażenie i realizację Szkolnego Kółka PIECHUREK w celu zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym na przejściach dla pieszych. W ramach szkolnego projektu profilaktycznego uczniowie zostaną wyposażeni w odpowiednią wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, ze szczególnym uwzględnienie przejść dla pieszych. Ważna będzie także nauka prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia, znajomość numerów alarmowych oraz umiejętność wezwania pomocy. Zajęcia będą miały na celu:
- kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo, ale także innych ludzi,
- kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się na drodze w ruchu pieszym i rowerowym poprzez poznanie przepisów i zasad panujących na drodze,
- przewidywanie konsekwencji naruszania panujących zasad poprzez poznawanie skutków niewłaściwych zachowań oraz nauka radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych,
- poznanie i wdrażanie podstawowych zasad uczestnika ruchu drogowego,
- poznanie znaków i sygnałów drogowych i nauka ich przestrzegania, gdzie działania edukacyjne realizuje nasza szkoła.

Grażyna Świercz

Galeria
 do góry