Wiadomości z Ozimka i okolic

Po dłuższej przerwie spowodowanej covidem powróciliśmy do tradycji organizowania pochodów z okazji Dnia Świętego Marcina. Organizatorami tegorocznych obchodów była szkoła, sołtys B. Starzycka, A. Ledwig, R. Toma, Rada Sołecka, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki, OSP Dylaki. Uroczystości związane z obchodami Dnia Świętego Marcina odbyły się 10 listopada. O godz.17.00 w kościele parafialnym w Dylakach odbyła się msza święta, a po niej  uczniowie naszej szkoły zaprezentowali inscenizację słowno- muzyczną  dotyczącą życia świętego, przygotowaną przez M. Kotulę, K.Porobina, I. Możdżeń i M. Wiśniewską. Głównym przesłaniem występu było ukazanie postawy człowieka wrażliwego na biedę i krzywdę ludzką, nauka wrażliwości i wiary w czynienie dobra jako największej wartości. Po zakończeniu inscenizacji wszystkie dzieci wraz z rodzicami udały się na pochód ulicami Dylak. Na czele tego pochodu podążał jeździec na koniu, orkiestra i strażacy z OSP Dylaki. Całą uroczystość rozświetlały kolorowe lampiony przygotowane przez dzieci na szkolny konkurs na najpiękniejszy lampion. Miejscem docelowym pochodu był plac przy świetlicy wiejskiej, na którym wszyscy otrzymały rogale świętomarcińskie oraz inne słodkości. Bardzo dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy hojnym sponsorom: TSKN Opole, Zakład WE-WIRE, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki, A.W. Ledwig, J. Starzycki, R. Cichos, A. R. Junger, A. P. Ledwig. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom pochodu, którzy licznie przybyli na uroczystość.

św Marcin 1
św Marcin 1
Galeria
 do góry