Kultura

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020

Dom Kultury w Ozimku jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównywanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W ramach przyznanego dofinansowania  w wysokości 29 882 zakupiono na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku:

 •          7 komputerów stacjonarnych
 •          2 monitory
 •          7 pakietów oprogramowania biurowego MS Office 2019
 •          1 bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych
 •          1 komputer stacjonarny – serwer systemu bibliotecznego Mak

Natomiast z wkładu własnego ze środków budżetowych w wysokości 6 909 zł zakupiono:

 •          1 komputer przenośny
 •          1 pakiet oprogramowania biurowego MS Office 2019
 •          1 przewodowy  czytnik kodów kreskowych
 •          4 urządzenia wielofunkcyjne

Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 36 791 zł.

Sprzęt wraz z oprogramowaniem, który trafił do biblioteki miejskiej oraz filii wiejskich,  przyczyni się do podniesienia jakości usług informacyjnych świadczonych przez bibliotekę w bezpłatnych czytelniach internetowych oraz umożliwi sukcesywne uruchamianie zdalnej wypożyczalni w systemie MAK+ w poszczególnych placówkach.

Biblioteka dla Dorosłych

      Komputer przenośny z pakietem biurowym MS Office 2019

                 

  Komputer stacjonarny  - serwer programu MAK+

 Urządzenie wielofunkcyjne

Komputer stacjonarny z pakietem biurowym MS Office 2019, monitor, bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych

Komputer stacjonarny z pakietem biurowym MS Office 2019

Filia Biblioteczna w Krasiejowie

Komputer stacjonarny z pakietem biurowym MS Office 2019

Filia Biblioteczna w Grodźcu

Komputer stacjonarny z pakietem biurowym MS Office 2019, przewodowy czytnik kodów kreskowych

Filia Biblioteczna w Szczedrzyku

Urządzenie wielofunkcyjne

Filia Biblioteczna w Dylakach

Komputer stacjonarny z pakietem biurowym MS Office 2019

Urządzenie wielofunkcyjne

Filia Biblioteczna w Krzyżowej Dolinie

Komputer stacjonarny z pakietem biurowym MS Office 2019, monitor, urządzenie wielofunkcyjne

Komputer stacjonarny z pakietem biurowym MS Office 2019

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

 • Data aktualizacji: 2021-09-21 09:13
 • |
 • Licznik odwiedzin: 62 935 422