Wiadomości z Ozimka i okolic

Kultura

Zoom na Ozimek. Projekt pn. Z Kulturą i Tradycją w Krainie Dinozaurów

na strone
na strone

W ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów pn. „Z Kulturą i Tradycją w Krainie Dinozaurów” realizowany jest przez Dom Kultury w Ozimku projekt „Zoom na Ozimek”. Zadanie finansowane przez „Europejski Fundusz olny na rzecz Rozwoju Obszrów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

CEL OGÓLNY: Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR

CEL SZCZEGÓŁOWY: Zachowanie dziedzictwa lokalnego

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1 – wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu ofert promującej specyfikę obszaru LGD (zakup strojów, sprzętu, materiałów itp.)

WSKAŹNIK: liczba podmiotów oferujących produkt związany z zachowaniem lokalnych tradycji i obrzędów

kraina

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-12-15 18:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 45 007 982