Zam. do 30 000 euro

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku”

O G Ł O S Z E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający informuje, że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego na:

 „Dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku

 

i wybrano ofertę firmy:

CPU ZETO Sp. z o.o

ul. Powstańców Wielkopolskich 20
58-500 Jelenia Góra

 

Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz zaoferował najkorzystniejszą cenę.

 

Zamawiający przekazuje informację o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktację, jaką przyznano ofertom:

 

Nr

Nazwa Wykoanwcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Punkty

1

Centrumelektroniki Arkadiusz Wlazłowski Rafał Wlazłowski Spółka Jawna

ul. Korfantego 7
42-600 Tarnowskie Góry

47888,82 zł

98,89

2

e-Tech Jacek Sójka Spółka Jawna

ul. Nowa 29/31

90-030 Łódź

46904,18 zł

99,76

3

"ATABAJT" Roik, Słowik,. Mazurkiewicz S.J.

ul. Kosnego 50
45-372 Opole

45960,18 zł

99,91

4

Netlands Computers Sp. z o.o.l

ul. Wrocławska 35
62-800 Kalisz

45920,00 zł

99,84

5

VOL Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Dąbrowskiego 553
60-451 Poznań

46184,00 zł

99,52

6

CPU ZETO Sp. z o.o.

ul. Powstańców Wielkopolskich 20
58-500 Jelenia Góra

45846,53 zł

100

7

UNITRON S.C. M. Góreczny- T. Robaszewski

ul. Matejki 15
47-220 Kędzierzyn Koźle

51640,00 zł

92,74

8

3S IT Sp. z o.o.

ul. Bratysławska 6 lok.2

94-035 Łódź Gliwice

47357,76 zł

99,04

9

PRO3W Sp. zo.o.

 

ul. Dąbrowskiego 7
35-033Rzeszów

46790,00 zł

98,70

 

Przyznaną punktację obliczono zgodnie z zapisami z zapytania ofertowego.                                                                                                                                      

 

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MAREK KORNIAK

 

  • Data aktualizacji: 2019-03-20 15:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 47 707 033