Zam. do 30 000 euro

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe nr ZRG.271.3.2014.AW z dnia 20.05.2014 r. na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek.

ZRG.271.3.4.2014.AW                                                         Ozimek, 09 czerwca 2014 roku.

O G Ł O S Z E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający informuje,

że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego na:

  unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek.

i wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOTOP” Renata Kazibudzka

38-100 Strzyżów, Dobrzechów 251

Powyższy Wykonawca spełnił wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz zaoferował najkorzystniejszą cenę.

Zamawiający przekazuje informację o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktację, jaką przyznano ofertom:

Lp.

Firma (nazwa) lub Nazwisko

Adres Wykonawcy

Liczba przyznanych punktów

1.

Środowisko i Innowacje
Sp. z o. o.

28-142 Tuczępy, Dobrów 8

76,21

2.

P.U.B. T-tel

43-300 Bielsko –Biała,
ul. Podgórze 20/2

57,91

3.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOTOP” Renata Kazibudzka

38-100 Strzyżów, Dobrzechów 251

100,00

4.

„GAJAWI” P.P.H.U.
Gabriel Rogut

91-072 Łódź,
ul. Legionów 97

78,08

5.

REMONDIS Sp. z o. o. Oddział w Dąbrowie Górniczej

42-530 Dąbrowa Górnicza,
ul. Puszkina 41

65,30

6.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „AGRAF”
Rafał Skórka

41-710 Ruda Śląska,
ul. Lecha 14

54,99

7.

Przedsiębiorstwo Usługowe „GWEM-TOP” Sp. z o. o.

45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 7

52,26

8.

IGNIS-Izabela Chirkowska

55-010 Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, ul. Parkowa 20

48,44

9.

PHU ADI-POL
Krzysztof Ujma

42-262 Poczesna, Kolonia Borek, ul. Przemysłowa 7

93,70

Przyznaną punktację obliczono zgodnie z zapisami z zapytania ofertowego.

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

  • Data aktualizacji: 2019-03-20 15:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 47 707 041