Zam. do 30 000 euro

Informacja o unieważnieniu ogłoszenia o wyborze oferty w postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek.

ZRG.271.3.2.2014.AW                                                         Ozimek, 06 czerwca 2014 roku.

 

 

I N F O R M A C J A

o unieważnieniu ogłoszenia o wyborze
najkorzystniejszej oferty

 postępowania o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego na:

  unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek.

 

Zamawiający informuje, że ze względu na błędną ocenę ofert unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na:

  „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek”

i przystąpi do ponownej oceny ofert.

Burmistrz Ozimka

/-/ Marek Korniak

  • Data aktualizacji: 2019-03-20 15:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 47 707 070