Zam. do 30 000 euro

Zapytanie ofertowe nr ZZP.271.46.2014.IW z dnia 13.05.2014r. na dostawę i montaż sprzętu w ramach projektu "Dobra szkoła, dobra praca - mój wybór"

                                     

ZZP.271.46.2014.IW                                                           Ozimek, 23.05.2014r.

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zamawiający informuje, że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego na:

 dostawę i montaż sprzętu

w ramach projektu „Dobra szkoła, dobra praca – mój wybór

 

i wybrano ofertę firmy:

P.W. ANTARES

Witold Ziołek

ul. Waryńskiego 32

58-370 Boguszów – Gorce

 Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz zaoferował najkorzystniejszą cenę.

 

Zamawiający przekazuje informację o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktację, jaką przyznano ofertom:

Nr

Nazwa Wykoanwcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Punkty

1

UNITRON S.C.
M. Goreczny - T. Robaszewski

ul. Matejki 15
47-220 Kędzierzyn-Koźle

9 003,60 zł

80,50

2

CHEC-SPORT
Anna Chęć

ul. Smołki 4
41-700 Ruda śląska

9 200,00 zł

78,78

3

"ATABAJT" Rolk, Słowik,. Mazurkiewicz S.J.

ul. Kosnego 50
45-372 Opole

7 894,14 zł

91,81

4

PPHU Legrant
Katarzyna Nakoneczny-Kwartnik

ul. Podmiejska 51
57-220 Ziębice

8 610,00 zł

84,18

5

AV SYSTEM
Piotr Nadolski

ul. Wolności 191
41-800 Zabrze

7 982,70 zł

90,80

6

PWH WIP
Małgorzata Szczepanik-Grzywacz

ul. Wł. Reymonta 23
44-200 Rybnik

7 995,00 zł

90,66

7

"ERGOTOP" Sp. z o.o.

ul. Wałowa 46
57-220 Ziębice

8 205,00 zł

88,34

8

ABC Integral - Systemy Komputerowe Sp. J.

ul. Chorzowska 50
44-100 Gliwice

8 889,21 zł

81,54

9

Yamo Sp. z o.o.

ul. Roździeńskiego 188b
40-203 Katowcie

7 676,80 zł

94,41

10

Przedsiębiorstwo Handlowe
"PRO-HAND" s.c.

ul. Wieczorka 2a/107
41-200 Sosnowiec

8 228,70 zł

88,08

11

P.W. ANTARES
Witold Ziołek

ul. Waryńskiego 32
58-370 Boguszów - Gorce

7 248,00 zł

100,00

 Przyznaną punktację obliczono zgodnie z zapisami z zapytania ofertowego.                                                                                                                                      

 BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MAREK KORNIAK

zał. nr 2 - wzór umowy (WORD, 104,16 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2014-05-13 08:44 Liczba pobrań: 0

zał. nr 1 - formularz ofertowy (WORD, 114,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2014-05-13 08:44 Liczba pobrań: 16

Zapytanie ofertowe (WORD, 68,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2014-05-13 08:44 Liczba pobrań: 21

Ogłoszenie o wyborze oferty (WORD, 66,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2014-05-23 14:56 Liczba pobrań: 3

  • Data aktualizacji: 2019-03-20 15:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 47 707 937