Zapytanie ofertowe na dostawę modułów do segregacji odpadów w ramach projektu "Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek"

11.12.2018 r. DODANO ZMIANĘ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę modułów do segregacji odpadów w ramach projektu „Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek”

 

 

I.            ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Ozimek

ul. ks. Jana Dzierżona 4B

46-040 Ozimek

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 2. Zgniatarka do puszek/butelek – do zamontowania na ścianach wewnątrz budynków, wykonana ze stali, do zgniatania plastikowych butelek typu PET o pojemnościach od 0,3 do 2,5 litra oraz puszek aluminiowych po napojach (zgniatając zmniejsza objętość puszki i butelki 5 krotnie), kształt prostokątny, mechanizm otwierania pokrywy otwarty, w kolorze srebrnym, obsługa dźwigni łatwa
  w użyciu (jedną ręką) – 18 sztuk.
 3. Stacja modułowa do segregacji wewnętrzna – trzy pojemniki: jeden na plastik - żółty, jeden na szkło – zielony, jeden na papier – niebieski. Każda komora o pojemności co najmniej 70 l. Wewnątrz każdego modułu znajduje się uchwyt na worek pojemności 80l lub 120l. Wykonany
  z blachy ocynkowanej elementy metalowe malowane proszkowo. Całość w jednej obudowie, posiadającej uchwyty ułatwiające przenoszenie. Pokrywa zamykana na zamek (z trzema kompletami kluczy), chroniący przed otwieraniem całej konstrukcji. Każda komora otwierana z góry (pokrywy
  w kolorze jak wyżej). Sprężynowe zawiasy pokryw zmniejszające opór otwierania/zamykania. Amortyzatory pokrywy i regulowane nóżki – 20 sztuk.
 4. Pojemnik do segregacji zewnętrzny, 3 komorowy – jeden na plastik - żółty, jeden na szkło – zielony, jeden na papier – niebieski. Każda komora o pojemności co najmniej 70 l. Wewnątrz każdego modułu znajduje się uchwyt na worek pojemności 80l lub 120l. Wykonany z materiału odpornego na działanie czynników atmosferycznych. Całość przykryta z góry zadaszeniem odpornym na działanie czynników atmosferycznych. Całość w jednej obudowie, posiadającej uchwyty ułatwiające przenoszenie. Pokrywa zamykana na zamek (z trzema kompletami kluczy), chroniący przed otwieraniem całej konstrukcji. Każda komora otwierana z góry (pokrywy w kolorze jak wyżej) Komory muszą być wyjmowane z podstawy w łatwy sposób, który pozwoli na opróżnianie ich zawartości. Sprężynowe zawiasy pokryw zmniejszające opór otwierania/zamykania. Amortyzatory pokrywy
  i regulowane nóżki   – 9 sztuk.

 

 1. Dodatkowe wymagania:
 2. Zamawiane przedmioty muszą być na stałe ologowane zgodnie z kartą wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), link do strony: http://rpo.opolskie.pl/?p=30362
 3. Zamawiane materiały: wszystkie moduły i zgniatarki muszą być zaopatrzone w naklejkę lub tabliczkę z treścią informacyjno-edukacyjną dotyczącą właściwej gospodarki odpadami. Projekt tabliczek/naklejek w wersji elektronicznej opracowuje Wykonawca, po uzgodnieniu
  z Zamawiającym.
 4. Wykonawca przekaże wraz z ofertą wizualizację poszczególnych przedmiotów zamówienia opisanych w pkt. II do akceptacji przez Zamawiającego.
 5. Wykonawca musi dostarczyć  urządzenia  fabrycznie nowe, cechujące się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne,  wolne od wad prawnych i fizycznych oraz zgodne z normami
  i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

 1. Dostawa

Cena obejmuje transport, montaż zgniatarek i modułów w miejscach wskazanych przez zamawiającego.

 

 1. Adresy dostawy:

Zgniatarki do puszek/butelek:

          1.         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku, ul. Częstochowska 26, Ozimek – 3 sztuki

          2.         Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku, ul. Daniecka 14, Ozimek – 1 sztuka

          3.         Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku, ul. Korczaka 12, Ozimek – 5 sztuk

          4.         Szkoła Podstawowa w Antoniowie, ul. Powstańców Śląskich 17, Antoniów – 1 sztuka

          5.         Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach, ul. Szkolna 5, Dylaki – 1 sztuka

          6.         Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodźcu, ul. Tartaczna 1, Grodziec – 1 sztuka

          7.         Szkoła Podstawowa w Krasiejowie, ul. Szkolna 5, Krasiejów – 1 sztuka

          8.         Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku, ul. ks. Maksymiliana Brolla 1, Szczedrzyk – 1 sztuka

          9.         Dom Kultury w Ozimku, ul. księdza Kałuży 4, Ozimek – 4 sztuki

 

Stacje modułowe wewnętrzne:

          1.         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku, ul. Częstochowska 26, Ozimek – 3 sztuki

          2.         Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku, ul. Daniecka 14, Ozimek – 1 sztuka

          3.         Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku, ul. Korczaka 12, Ozimek – 7 sztuk

          4.         Szkoła Podstawowa w Antoniowie, ul. Powstańców Śląskich 17, Antoniów – 1 sztuka

          5.         Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach, ul. Szkolna 5, Dylaki – 1 sztuka

          6.         Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodźcu, ul. Tartaczna 1, Grodziec – 1 sztuka

          7.         Szkoła Podstawowa w Krasiejowie, ul. Szkolna 5, Krasiejów – 1 sztuka

          8.         Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku, ul. ks. Maksymiliana Brolla 1, Szczedrzyk – 1 sztuka

          9.         Dom Kultury w Ozimku, ul. księdza Kałuży 4, Ozimek – 4 sztuki

 

Pojemniki do segregacji zewnętrzne:

          1.         skwerek przy Domu Kultury, ul. księdza Kałuży 4, Ozimek – 1 sztuka

          2.         skwerek (z linką) – 1 sztuka,

          3.         plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 2 w Ozimku, ul. Korczaka 10, Ozimek – 1 sztuka

          4.         plac zabaw za sklepem mlecznym, Ozimek – 1 sztuka

          5.         skwerek przy Placu Europejskim – 1 sztuka

          6.         wyspa Rehdanza – 2 sztuki

          7.         skwerek osiedle Leśna (między blokami) – 1 sztuki

          8.         plac zabaw przy SP3 – 1 sztuka

 

 1. Termin dostawy:

od podpisania umowy do 7 lutego 2019r.

 

 1. Dodatkowe informacje:

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

 1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
 2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
 3. Wymagania wobec Wykonawcy:

1)      sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,

2)      wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Cena musi zawierać usługę, wniesienie, transport, montaż w budynkach szkół i Domu Kultury oraz na skwerach. Wyniesienie opakowań, uprzątnięcie terenu.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być wysłana mailowo na adres j.bachlaj@ugim.ozimek.pl - do dnia 12.12.2018r. do godz. 13:00 (decyduje data wpływu) na formularzu załącznika nr 1 do niniejszego zapytania .

 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

 1. OCENA OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100%.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu: Joanna Bachłaj , adres e-mail j.bachlaj@ugim.ozimek.pl , telefon 77 4622839

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Załączniki:
 do góry