Data wydruku: 2024-07-21 14:45:27

18 grudnia 2023r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli (druk nr 1) (124,07 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2023-12-05 10:27 Liczba pobrań: 8

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Ozimek (druk nr 2) (519,60 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2023-12-05 10:27 Liczba pobrań: 12

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej (druk nr 3) (3,41 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2023-12-05 10:27 Liczba pobrań: 9

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ozimek (druk nr 4) (939,24 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2023-12-05 10:27 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Ozimka do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych (druk nr 5) (456,53 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2023-12-05 10:27 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych (druk nr 6) (587,72 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2023-12-05 10:27 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 7) (470,28 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2023-12-05 10:27 Liczba pobrań: 12

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok (druk nr 8) (4,69 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2023-12-07 15:24 Liczba pobrań: 19

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok (druk nr 8a) (8,48 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2023-12-14 13:43 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2024 rok (druk nr 9) (9,79 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2023-12-14 10:55 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2024 rok (druk nr 9a) (4,37 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2023-12-18 10:26 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok (druk nr 10) (12,15 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2023-12-07 15:24 Liczba pobrań: 18

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 11) (5,43 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2023-12-07 15:24 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia (druk nr 12). (599,09 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2023-12-13 13:41 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ozimku (druk nr 13) (319,71 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2023-12-15 09:38 Liczba pobrań: 7