Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-12-07 05:01:15

2012

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym z dnia 11.10.2012 r.