Data wydruku: 2024-05-30 15:52:21

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZGK.271.1.2018.AW z dnia 14.06.2018 r. na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZGK.271.1.2018.AW

z dnia 14.06.2018 r.

na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

 I.        ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest Gmina Ozimek reprezentowana przez Burmistrza Ozimka.

Adres Zamawiającego

Urząd Gminy i Miasta

46 – 040 Ozimek

ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Tel. 77 46 22 800      fax. 77 46 22 811

www.ozimek.pl

Godziny pracy urzędu: Poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00.

 II.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz INFORMACJE o CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM:

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z 7 budynków gospodarczych / wiat / oraz 14 pryzm znajdujących się na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Ozimek. Łączna ilość wyrobów azbestowych przewidywanych do:

  1. Usługa kompleksowa (demontaż płyt azbestowych z dachów budynków gospodarczych / wiat, załadunek, transport, rozładunek i utylizacja) - łączna przewidywana powierzchnia dachów i elewacji do zdjęcia 499,00 m2 , ok. 6,49 Mg.
  2. Usługa niepełna (załadunek, transport, rozładunek i utylizacja płyt azbestowych), przewidywana ilość płyt luzem 1122,00 m2 , ok. 14,58 Mg.
  3. Łączna ilość wyrobów azbestowych planowanych do utylizacji wynosi 1621,00 m2 ,
    ok. 21,07 Mg.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe (86,50 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2018-06-14 14:17 Liczba pobrań: 37

Załącznik Nr 1 (13,85 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2018-06-14 14:17 Liczba pobrań: 16

Załącznik Nr 2 (25,50 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2018-06-14 14:18 Liczba pobrań: 10

Załącznik Nr 3 (39,00 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2018-06-14 14:18 Liczba pobrań: 12

Załącznik Nr 4 (37,50 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2018-06-14 14:18 Liczba pobrań: 8

Załącznik Nr 5 (28,50 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2018-06-14 14:19 Liczba pobrań: 9

Informacja z otwarcie ofert (253,92 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2018-06-25 13:26 Liczba pobrań: 25

Ogłoszenie o wyborze oferty (33,00 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2018-06-27 13:00 Liczba pobrań: 25