Data wydruku: 2024-07-21 15:24:48

27 kwietnia 2020r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego ( druk nr 1) (409,12 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 18

Projekt uchwały w sprawie służebności przejazdu ( druk nr 2) (318,72 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 17

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego ( druk nr 3 ) (420,72 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 14

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ozimek (druk nr 4) (39,53 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:46 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek na rok 2020. ( druk nr 5) (1,98 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:17 Liczba pobrań: 16

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym ( druk nr 6 ) (516,57 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 14

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym ( druk nr 7) (528,77 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym ( druk nr 8 ) (522,12 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 9

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym ( druk nr 9) (545,71 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym ( druk nr 10 ) (542,63 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 ( druk nr 11) (441,09 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Ozimek ( druk nr 12) (664,54 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 27

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Klubowi Sportowemu Szczedrzyk ( druk nr 13) (700,34 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 10

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości ( druk nr 14 ) (2,29 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 23

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości ( druk nr 15) (2,33 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok( druk nr 16) (13,72 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:46 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ( druk nr 17) (4,63 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 04 lutego 2020 r. na niezałatwienie przez Pełniącego Funkcję Burmistrza Ozimka Zbigniewa Kowalczyka wniosku z 19.12.2019 r. w sprawie wynagrodzenia prezesa zarządu PGKiM sp. z o.o ( druk nr 18 ) (1,20 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-04-21 12:18 Liczba pobrań: 29

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Ozimku przy ulicy ks. Jana Dzierżona 4C w trybie przetargowym (druk nr 19) (385,83 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-04-22 10:21 Liczba pobrań: 12

Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ozimek (druk nr 20) (2,26 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-04-22 10:21 Liczba pobrań: 12