Dotacje

Nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach

Nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach

 

Burmistrz Ozimka ogłasza nabór wniosków o dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy i miasta Ozimek w roku 2015.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem bądź posiadaczem zabytku, jeśli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2014 r. o godzinie 15.30.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

ul. ks. J. Dzierżona 4 B

46-040 OZIMEK

lub złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku (parter). Decyduje data wpływu wniosku, potwierdzona pieczęcią wpływu.

Szczegółowe informacje na temat udzielania dotacji zawarte są w uchwale Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXI/204/12 z 26.06.2012 r. oraz Nr XXIII/216/12 z 24.09.2012 r. określającej zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie gminy Ozimek.

Wzór wniosku o dotację oraz ww. uchwały, dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http:// bip.ozimek.pl/ w zakładce ogłoszenia – akty prawne – uchwały.

Wszelkich informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy referatu zarządu mieniem gminnym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku pod nr telefonu 77/4622854.

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 296 457