9 lutego 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać podmiot ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Podmioty, które do 9 lutego 2013 r. uzyskały wpis do rejestru mają 3 miesiące na dostosowanie się do wymagań wynikających z rozporządzenia.

 do góry