Rejestr

Wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych

9 lutego 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać podmiot ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Podmioty, które do 9 lutego 2013 r. uzyskały wpis do rejestru mają 3 miesiące na dostosowanie się do wymagań wynikających z rozporządzenia.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2019-01-21 14:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 46 024 107