Oświata

EMOCJOnalnie w świetlicy szkolnej

Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych oraz twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. 

Od września 2020 r. do czerwca 2021 r. zrealizowano w ramach zajęć świetlicowych innowację pedagogiczną w oparciu o międzynarodowy projekt edukacyjny “Emocja”, wspomagający rozwój społeczny i emocjonalny dzieci, którego założeniem było uwrażliwienie na różnice, które posiadamy oraz kształtowanie przyjaznego stosunku do drugiego człowieka, jak również minimalizowanie problemu wykluczenia społecznego wśród uczniów - poprzez aktywną działalność edukacyjną. 

W trakcie odbytych zajęć zrealizowano następujące cele: 

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku szkolnym. 

 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości. 

 • Aktywizacja dzieci na zrozumienie emocji i uczuć innych osób. 

 • Integracja zespołu świetlicowego. 

 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju 
  i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu. 

 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek oraz wrażliwość. 

Zajęcia odbywały się średnio raz w tygodniu, poprzez realizację poszczególnych modułów: 

I KREATYWNOŚĆ 

II WYOBRAŹNIA 

III MOC SŁÓW 

IV EMPATIA 

V ODWAGA 

Tematyka zajęć była realizowana poprzez wykorzystanie różnorodnych metod i technik, tj. opowiadania, relaksacje, zabawy ruchowe, mapy myśli, drama, prace plastyczne, doświadczenia, aplikację rozszerzającą rzeczywistość “Quiver”, bajki, filmiki. Obchodziliśmy również dwa ważne święta - Międzynarodowy Dzień Kropki (święto kreatywności) oraz Światowy Dzień Zespołu Downa (dzień kolorowych skarpetek). 

W ramach wdrożonej innowacji pedagogicznej była prowadzona obserwacja pracy uczniów. Uczniowie na zajęciach korzystali z emocjometrów, na których zaznaczali swoje samopoczucie przed i po zajęciach, jak również odbywały się rozmowy z uczniami na temat tego co im się najbardziej podobało podczas realizacji poszczególnych modułów. Na zajęciach podsumowujących projekt uczniowie odpowiedzieli na kilka pytań ankietowych dotyczących osiągnięcia celów wdrożonej innowacji. Z udzielonych odpowiedzi należy wywnioskować, iż cele innowacji zostały osiągnięte.  
Innowacyjność zajęć przyczyniała się do rozwijania u dzieci kreatywności i twórczego myślenia oraz zwiększenia zainteresowania tematyką emocji. Wpłynęła również na integrację zespołu świetlicowego oraz umiejętność współpracy w grupie. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów utwierdzają w przekonaniu, że projekt “Emocja” był dla dzieci interesujący i sporo uczniów oczekuje kontynuacji zajęć w przyszły roku szkolnym. 

Monika Pilarek 

IMG_20200914_115720IMG_20200915_140633IMG_20200915_141051IMG_20200923_113942IMG_20200925_091841IMG_20210127_120610IMG_20210127_183609IMG_20210127_184859IMG_20210128_120122IMG_20210128_120500IMG_20210128_113913IMG_20210202_133014IMG_20210202_133202IMG_20210203_124500IMG_20210204_123706IMG_20210210_124110IMG_20210210_124227IMG_20210212_120741IMG_20210213_175049IMG_20210504_114206_edit_293752599984862IMG_20210504_114702_edit_293573403532285IMG_20210505_120844IMG_20210505_121215IMG_20210505_121402IMG_20210519_114530IMG_20210610_115921IMG_20210610_120836_1_edit_506222299700358IMG_20210616_114932_edit_622559588981044Quiver_637359404735617720Quiver_637359406135811540Quiver_637359409382413310Quiver_637359451222500570Quiver_637485560038140340Quiver_637485561606287200Quiver_637485562995539550

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

 • Data aktualizacji: 2021-07-23 12:17
 • |
 • Licznik odwiedzin: 62 174 444