Data wydruku: 2023-02-08 05:57:36

Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.26.2022.AK pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Ozimek

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Ozimek

część 1 -10

 

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-26a7af77-60f9-11ed-abdb-a69c1593877c

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-26a7af77-60f9-11ed-abdb-a69c1593877c

W dniu 18.11.2022r. dodano ogłoszenie o zmianie ogloszenia, zmianę treści SWZ, Załącznik nr 1, załącznik nr2 oraz projekt umowy po zmianach

w dniu 28.11.2022r. dodano informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

w dniu 28.11.2022r. dodano informację z otwarcia ofert 

w dniu 01.12.2022r. unieważniono postepowanie dla części nr 9

w dniu 12.12.2022r. dodano informację o wyborze oferty

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu (134,64 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-11-15 09:47 Liczba pobrań: 20

SWZ (1,38 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-11-15 09:47 Liczba pobrań: 32

Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis zamówienia (67,00 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-11-15 09:47 Liczba pobrań: 13

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy (002) (68,00 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-11-15 09:47 Liczba pobrań: 13

Załącznik nr 3 - oświadczenie (239,95 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-11-15 09:47 Liczba pobrań: 11

Załącznik nr 4 Zobowiązanie (239,98 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-11-15 09:47 Liczba pobrań: 6

Załącznik nr 5 Grupa kapitałowa (239,92 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-11-15 09:47 Liczba pobrań: 8

Załącznik nr 6 - oświadczenie (239,16 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-11-15 09:47 Liczba pobrań: 7

Projekt umowy (46,14 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-11-15 09:47 Liczba pobrań: 7

Wykaz referencyjny dróg część nr 1-2 (420,83 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-11-15 09:47 Liczba pobrań: 13

Wykaz referencyjny dróg zcęść 3,5-10 (473,55 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-11-15 09:47 Liczba pobrań: 18

Wykaz referencyjny dróg część nr 4 (391,92 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-11-15 09:47 Liczba pobrań: 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (136,40 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-11-18 13:02 Liczba pobrań: 5

Zmiana treści SWZ (752,32 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-11-18 13:02 Liczba pobrań: 13

Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia po zmianie (67,00 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-11-18 13:02 Liczba pobrań: 8

Projekt umowy po zmianie (46,56 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-11-18 13:02 Liczba pobrań: 6

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy po zmianie (68,00 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-11-18 13:02 Liczba pobrań: 17

Informacja o kwocie (671,99 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-11-28 10:04 Liczba pobrań: 22

Informacja z otwarcia ofert (632,10 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-11-28 14:30 Liczba pobrań: 32

Unieważnienie część nr 9 (664,48 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-12-01 15:01 Liczba pobrań: 9

Informacja o wyborze oferty (933,00 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-12-12 16:58 Liczba pobrań: 10