Data wydruku: 2024-05-30 14:23:01

Czerwiec 2016

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Miastem Opole (druk nr 1) (54,08 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-06-15 14:45 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2016 - 2022 (druk nr 2) (10,58 MB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-06-15 14:45 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieożywionej pod nazwą "TRIAS" w Krasiejowie (druk nr 3) (53,90 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-06-15 14:45 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiarów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godziń zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli (druk nr 4) (150,25 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-06-15 14:45 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placu w Grodźcu (druk nr 5) (122,32 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-06-15 14:45 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie zbycia mienia gminnego (druk nr 6) (47,26 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-06-15 14:45 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (druk nr 7) (200,13 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-06-15 14:45 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok (druk nr 8) (1,95 MB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-06-15 14:45 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 9) (796,09 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-06-15 14:46 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ozimek, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ozimek udostępnionych operatorom i przewoźnikom, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr 10) (144,36 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-06-20 10:51 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok (druk nr 11) (34,56 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-06-20 10:51 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ozimka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ozimek za 2015 rok (druk nr 12) (51,92 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-06-20 10:51 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (druk nr 7a) (240,95 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-06-24 10:47

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok (druk nr 8a) (1,47 MB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-06-24 10:47 Liczba pobrań: 2