Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-10-15 22:18:40

2020

SO.RM.0003.1.1.2020 - Interpelacja Radnego Jana Polaczka

Interpelację dot. przedkładania informacji o realizacji zgłoszonych na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Ozimku oraz na Sesji Rady Miejskiej w Ozimku wniosków, na następnych posiedzeniach komisji oraz sesji wniósł Radny Jan Polaczek.

Sposób załatwienia sprawy : odpowiedź pismem nr S.0003.01.2020

Data złożenia interpelacji : 02 stycznia 2020 r.