Data wydruku: 2024-04-25 07:46:15

SO.RM.152.1.2020

Petycję wnosi : Koalicja Polska Wolna od 5G

Petycja dot. : przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości

Data złożenia petycji : 27 marca 2020 r.

Sposób załatwienia petycji: Uchwała XXI/193/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

Załączniki:
Petycja Koalicji Polski Wolnej od 5G (6,69 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-04-07 12:51 Liczba pobrań: 17

Odpowiedź (218,38 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-07-07 09:01 Liczba pobrań: 15