REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Wyborcze zebranie mieszkańców wsi Szczedrzyk 2020-02-21 12:53 Marcin Widera aktualizacja treści
2. Podatki 2020 2020-02-21 11:18 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
3. Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRGG.6220.1.2020.KK z dnia 20.02.2020r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Ozimek do Schodnia Nowa i Schodnia w ciągu ul. Kolejowej, ul. Danieckiej z odejściem do ul. Opolskiej (do skrzyżowania z ul. Kuczki) i mini centrum przesiadkowego Park Ride z tablicą interaktywną i miejscami postojowymi oraz wiatą rowerową". 2020-02-20 15:49 Dagmara Radziej aktualizacja treści
4. Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRGG.6220.1.2020.KK z dnia 20.02.2020r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Ozimek do Schodnia Nowa i Schodnia w ciągu ul. Kolejowej, ul. Danieckiej z odejściem do ul. Opolskiej (do skrzyżowania z ul. Kuczki) i mini centrum przesiadkowego Park Ride z tablicą interaktywną i miejscami postojowymi oraz wiatą rowerową". 2020-02-20 15:48 Dagmara Radziej aktualizacja treści
5. Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRGG.6220.1.2020.KK z dnia 20.02.2020r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Ozimek do Schodnia Nowa i Schodnia w ciągu ul. Kolejowej, ul. Danieckiej z odejściem do ul. Opolskiej (do skrzyżowania z ul. Kuczki) i mini centrum przesiadkowego Park Ride z tablicą interaktywną i miejscami postojowymi oraz wiatą rowerową". 2020-02-20 15:45 Dagmara Radziej aktualizacja treści
6. Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRGG.6220.1.2020.KK z dnia 20.02.2020r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Ozimek do Schodnia Nowa i Schodnia w ciągu ul. Kolejowej, ul. Danieckiej z odejściem do ul. Opolskiej (do skrzyżowania z ul. Kuczki) i mini centrum przesiadkowego Park Ride z tablicą interaktywną i miejscami postojowymi oraz wiatą rowerową". 2020-02-20 15:40 Dagmara Radziej aktualizacja treści
7. NABÓR DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OZIMEK NA ROK SZKOLNY 2020/2021 2020-02-20 13:07 Lidia Musiał aktualizacja treści
8. NABÓR DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OZIMEK NA ROK SZKOLNY 2020/2021 2020-02-20 13:02 Lidia Musiał aktualizacja treści
9. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OZIMEK NA ROK SZKOLNY 2020/2021 2020-02-20 12:01 Lidia Musiał aktualizacja treści
10. INFORMACJE OGÓLNE 2020-02-20 11:29 Katarzyna Smolnik aktualizacja treści
11. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW 2020-02-20 11:29 Katarzyna Smolnik aktualizacja treści
12. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW 2020-02-20 11:15 Katarzyna Smolnik aktualizacja treści
13. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW 2020-02-20 11:15 Katarzyna Smolnik aktualizacja treści
14. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OZIMEK NA ROK SZKOLNY 2020/2021 2020-02-20 11:13 Lidia Musiał aktualizacja treści
15. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW 2020-02-20 11:12 Katarzyna Smolnik aktualizacja treści
16. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW 2020-02-20 11:11 Katarzyna Smolnik aktualizacja treści
17. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW 2020-02-20 11:11 Katarzyna Smolnik aktualizacja treści
18. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OZIMEK NA ROK SZKOLNY 2020/2021 2020-02-20 10:58 Lidia Musiał aktualizacja treści
19. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OZIMEK NA ROK SZKOLNY 2020/2021 2020-02-20 10:47 Lidia Musiał aktualizacja treści
20. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OZIMEK NA ROK SZKOLNY 2020/2021 2020-02-20 10:40 Lidia Musiał aktualizacja treści
21. Zarządzenia z roku 2020 2020-02-20 08:53 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
22. Zarządzenia z roku 2020 2020-02-20 08:35 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
23. Zarządzenia z roku 2020 2020-02-20 08:35 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
24. Zarządzenia Burmistrza z roku 2019 2020-02-20 07:56 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
25. Sport Szkolny 2020-02-19 18:25 Łukasz Obrębski aktualizacja treści
26. Prośba o wypełnienie ankiety 2020-02-19 15:19 Marcin Widera aktualizacja treści
27. 2020 2020-02-19 13:02 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
28. 2020 2020-02-19 13:02 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
29. 2020 2020-02-19 13:01 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
30. 2020 2020-02-19 12:52 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
31. 2020 2020-02-19 12:52 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
32. 2020 2020-02-19 12:51 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
33. Zarządzenia Burmistrza z roku 2019 2020-02-19 11:21 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
34. Zarządzenia Burmistrza z roku 2020 2020-02-19 10:56 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
35. Środki dla sołectw z Gminy Ozimek w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 2020-02-18 14:50 Marcin Widera aktualizacja treści
36. Środki dla sołectw z Gminy Ozimek w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 2020-02-18 14:46 Marcin Widera aktualizacja treści
37. Środki dla sołectw z Gminy Ozimek w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 2020-02-18 14:45 Marcin Widera aktualizacja treści
38. Akces: XIX Festiwal Piosenki z Serduszkiem w Tułowicach 2020-02-18 14:21 Marcin Widera aktualizacja treści
39. Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenów wiejskich województwa opolskiego 2020-02-18 13:57 Marcin Widera aktualizacja treści
40. INFORMACJE OGÓLNE 2020-02-18 11:45 Katarzyna Smolnik aktualizacja treści
41. INFORMACJE OGÓLNE 2020-02-18 11:45 Katarzyna Smolnik aktualizacja treści
42. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA OZIMEK, NOWA SCHODNIA, CZĘŚCI WSI ANTONIÓW ORAZ WSI SCHODNIA (II WYŁOŻENIE) 2020-02-18 11:41 Patryk Dzienniak aktualizacja treści
43. INFORMACJE OGÓLNE 2020-02-18 11:33 Katarzyna Smolnik aktualizacja treści
44. INFORMACJE OGÓLNE 2020-02-18 11:31 Katarzyna Smolnik usunięcie artykułu
45. INFORMACJE OGÓLNE 2020-02-18 11:30 Katarzyna Smolnik aktualizacja treści
46. WSPIERANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 2020-02-18 11:18 Lidia Musiał aktualizacja treści
47. WSPIERANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 2020-02-18 11:15 Lidia Musiał aktualizacja treści
48. WSPIERANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 2020-02-18 11:00 Lidia Musiał aktualizacja treści
49. WSPIERANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 2020-02-18 10:55 Lidia Musiał aktualizacja treści
50. WSPIERANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 2020-02-18 10:54 Lidia Musiał aktualizacja treści

Strona: 1 z 482


powrót na górę strony

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-02-23 00:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 55 890 546