REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. WAŻNA INFORMACJA dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 2021-01-21 08:47 Marcin Widera aktualizacja treści
2. 2021 rok 2021-01-20 11:22 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
3. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ozimek 2021-01-20 10:47 Dagmara Radziej aktualizacja treści
4. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2021-01-19 12:44 Sławomir Nowak aktualizacja treści
5. Zarządzenia Burmistrza z roku 2021 2021-01-19 07:22 Sławomir Nowak aktualizacja treści
6. 25 stycznia 2021r. 2021-01-18 12:32 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
7. Stanowisko ds. osobowych i bhp 2021-01-15 23:06 Marcin Widera aktualizacja treści
8. Stanowisko ds. informatyki 2021-01-15 23:06 Marcin Widera aktualizacja treści
9. Urząd Stanu Cywilnego 2021-01-15 23:05 Marcin Widera aktualizacja treści
10. Referat Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2021-01-15 23:05 Marcin Widera aktualizacja treści
11. Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 2021-01-15 23:03 Marcin Widera aktualizacja treści
12. Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2021-01-15 23:02 Marcin Widera aktualizacja treści
13. Referat Finansowo-Budżetowy 2021-01-15 23:01 Marcin Widera aktualizacja treści
14. Referat Spraw Obywatelskich 2021-01-15 23:01 Marcin Widera aktualizacja treści
15. Referat Organizacyjny 2021-01-15 23:00 Marcin Widera aktualizacja treści
16. Referat Komunikacji Społecznej 2021-01-15 23:00 Marcin Widera aktualizacja treści
17. Biuro Rady Miejskiej 2021-01-15 22:59 Marcin Widera aktualizacja treści
18. Biuro Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych 2021-01-15 22:58 Marcin Widera aktualizacja treści
19. Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli 2021-01-15 22:57 Marcin Widera aktualizacja treści
20. W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W OZIMKU MOŻESZ JUŻ POTWIERDZIĆ PROFIL ZAUFANY ePUAP 2021-01-15 22:17 Marcin Widera aktualizacja treści
21. W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W OZIMKU MOŻESZ JUŻ POTWIERDZIĆ PROFIL ZAUFANY ePUAP 2021-01-15 22:17 Marcin Widera aktualizacja treści
22. Szczepimy się 2021-01-15 14:03 Arkadiusz Banik aktualizacja treści
23. XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, organizowanego przez KRUS! 2021-01-15 13:58 Arkadiusz Banik aktualizacja treści
24. Terminy przekazywania PIT za 2020 r. 2021-01-15 13:54 Arkadiusz Banik aktualizacja treści
25. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.12.2020.AK na zadanie pn.: Remont dróg gminnych: Cz.1 ul. Krótkiej w m. Schodnia Cz.2 ul. Opolskiej w m. Schodnia Cz.3 ul. Piaskowej w m. Krasiejów Cz.4 Bocznej ul. Ozimskiej w m. Dylaki Cz.5 - Bocznej ul. Powstańców Śląskich w m. Krzyżowa Dolina. 2021-01-15 12:21 Agata Kekin aktualizacja treści
26. Zarządzenia z roku 2021 2021-01-14 15:06 Sławomir Nowak aktualizacja treści
27. Zarządzenia z roku 2021 2021-01-14 15:02 Sławomir Nowak aktualizacja treści
28. Zarządzenia z roku 2021 2021-01-14 15:01 Sławomir Nowak aktualizacja treści
29. Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO.6220.1.2021.KK z dnia 11.01.2021r. że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Montaż linii technologicznej do malowania proszkowego na terenie zakładu ProLicht Reklama Sp. z o.o. w Ozimku" na działce nr 479/1 KM 8 położonej w obrębie 0091, w miejscowości Ozimek, gmina Ozimek. 2021-01-14 14:42 Dagmara Radziej aktualizacja treści
30. Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO.6220.1.2021.KK z dnia 11.01.2021r. że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Montaż linii technologicznej do malowania proszkowego na terenie zakładu ProLicht Reklama Sp. z o.o. w Ozimku" na działce nr 479/1 KM 8 położonej w obrębie 0091, w miejscowości Ozimek, gmina Ozimek. 2021-01-14 14:41 Dagmara Radziej aktualizacja treści
31. Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO.6220.1.2021.KK z dnia 11.01.2021r. że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Montaż linii technologicznej do malowania proszkowego na terenie zakładu ProLicht Reklama Sp. z o.o. w Ozimku" na działce nr 479/1 KM 8 położonej w obrębie 0091, w miejscowości Ozimek, gmina Ozimek. 2021-01-14 14:39 Dagmara Radziej aktualizacja treści
32. Ochrona danych osobowych 2021-01-14 09:18 Sławomir Nowak aktualizacja treści
33. Ochrona danych osobowych 2021-01-14 09:17 Sławomir Nowak aktualizacja treści
34. Ochrona danych osobowych 2021-01-14 09:16 Sławomir Nowak aktualizacja treści
35. Ochrona danych osobowych 2021-01-14 09:13 Sławomir Nowak aktualizacja treści
36. Ochrona danych osobowych 2021-01-14 09:12 Sławomir Nowak aktualizacja treści
37. Akcja ZIma 2021-01-14 09:07 Sławomir Nowak aktualizacja treści
38. Pożegnaliśmy Jana Niesłonego 2021-01-14 08:26 Marcin Widera aktualizacja treści
39. Obwieszczenia 2021 r. 2021-01-14 08:05 Sławomir Nowak aktualizacja treści
40. Obwieszczenia 2021 r. 2021-01-14 08:01 Sławomir Nowak aktualizacja treści
41. Obwieszczenia 2021 r. 2021-01-14 08:00 Sławomir Nowak aktualizacja treści
42. Obwieszczenia 2021 r. 2021-01-14 07:59 Sławomir Nowak aktualizacja treści
43. Ostrzeżenia meteorologiczne 2021-01-13 20:25 Marcin Widera aktualizacja treści
44. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej z dnia 13.01.2021r. powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 2021-01-13 18:19 Marcin Widera aktualizacja treści
45. 2021 rok 2021-01-13 14:37 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
46. Zawiadomenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Ozimku 2021-01-13 13:59 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
47. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Ozimku 2021-01-13 13:56 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
48. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Ozimku 2021-01-13 13:55 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
49. 25 stycznia 2021r. 2021-01-13 12:57 Bogumiła Kozan aktualizacja treści
50. WAŻNA INFORMACJA dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 2021-01-13 12:20 Marcin Widera aktualizacja treści

Strona: 1 z 539


powrót na górę strony

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-01-21 12:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 59 869 288