Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-10-21 23:10:52

Ogłoszenia o naborze

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy. (dokument PDF)

Kwestionariusz osobowy osób ubiegających się o zatrudnienie. (dokument .doc)

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Tomasz Krzyżowski
administrator BIP
tel. 77 462 28 31
e-mail: bip@ozimek.pl
Data publikacji: 2011-12-28 10:54:00
Wyświetl historię zmian

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku

 

Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. opracownikach samorządowych(Dz.U.z2019r.poz.1282)informuje,że w wyniku zakończenia procedury naboru na podinspektora ds. ochrony środowiska Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska została wybrana

Pani Iwona RESPONDEK zam. w Łące

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Iwona Respondek spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobyła wystarczającą sumę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.  Pani Respondek wykazała się niezbędną wiedzą i kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisku.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Tomasz Krzyżowski
administrator BIP
tel. 77 462 28 31
e-mail: bip@ozimek.pl
Data publikacji: 2020-05-26 10:40:00
Wyświetl historię zmian