Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-10-21 23:48:27

Ogłoszenia o naborze

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy. (dokument PDF)

Kwestionariusz osobowy osób ubiegających się o zatrudnienie. (dokument .doc)

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Tomasz Krzyżowski
administrator BIP
tel. 77 462 28 31
e-mail: bip@ozimek.pl
Data publikacji: 2011-12-28 10:54:00
Wyświetl historię zmian

Ogłoszenie o wyniku naboru stanowisko inspektora ds. środków pomocowych i kontroli zarządczej.

Burmistrz Ozimka, zgodnie  z art. 15 ust. 1  i  2 ustawy  z  dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach  samorządowych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1282)  informuje, że w wyniku  zakończenia   procedury naboru na stanowisko inspektora ds. środków pomocowych i kontroli zarządczej został wybrany

Pan Wojciech GÓŹDŹ

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pan Wojciech GÓŹDŹ spełnił wszystkie wymagania,  jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobył wystarczającą  ilość  punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.  Pan Góźdź wykazał się niezbędną  wiedzą do zatrudnienia na ww. stanowisku.Burmistrz Ozimka

/-/Miroskaw Wieszołek

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Tomasz Krzyżowski
administrator BIP
tel. 77 462 28 31
e-mail: bip@ozimek.pl
Data publikacji: 2020-04-30 14:34:00
Wyświetl historię zmian