Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-10-21 23:33:32

Ogłoszenia o naborze

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy. (dokument PDF)

Kwestionariusz osobowy osób ubiegających się o zatrudnienie. (dokument .doc)

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Tomasz Krzyżowski
administrator BIP
tel. 77 462 28 31
e-mail: bip@ozimek.pl
Data publikacji: 2011-12-28 10:54:00
Wyświetl historię zmian

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ozimku

OGŁOSZENIE O WYNIKU  NABORU NA  STANOWISKO  

ZASTĘPCY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGFO

Burmistrz Ozimka informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, 46-040 Ozimek, ul. ks. J. Dzierżona 4B nie wyłoniono żadnego kandydata.

 

Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze – zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta
w Ozimku  swoją ofertę pracy złożył jeden kandydat.

 

Złożona oferta nie spełniała wymagań formalnych wymienionych w ogłoszeniu
o naborze.

 

W związku z powyższym na dane stanowisko kandydat nie został wyłoniony

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Tomasz Krzyżowski
administrator BIP
tel. 77 462 28 31
e-mail: bip@ozimek.pl
Data publikacji: 2019-01-25 08:13:00
Wyświetl historię zmian