Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-02-28 00:04:03

Ogłoszenia o naborze

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy. (dokument PDF)

Kwestionariusz osobowy osób ubiegających się o zatrudnienie. (dokument .doc)

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Tomasz Krzyżowski
administrator BIP
tel. 77 462 28 31
e-mail: bip@ozimek.pl
Data publikacji: 2011-12-28 10:54:00
Wyświetl historię zmian

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

KIEROWNIKA REFERATU ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY I OCHRONY ŚRODOWISKA

 W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W OZIMKU

 Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska został wybrany Pan Zbigniew BAHRYJ.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pan Zbigniew Bahryj spełnił wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobył największą sumę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pan Bahryj wykazał się niezbędną wiedzą i kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisku.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Tomasz Krzyżowski
administrator BIP
tel. 77 462 28 31
e-mail: bip@ozimek.pl
Data publikacji: 2019-01-25 08:09:00
Wyświetl historię zmian