Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-08-07 15:19:48

Ogłoszenia o naborze

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy. (dokument PDF)

Kwestionariusz osobowy osób ubiegających się o zatrudnienie. (dokument .doc)

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Tomasz Krzyżowski
administrator BIP
tel. 77 462 28 31
e-mail: bip@ozimek.pl
Data publikacji: 2011-12-28 10:54:00
Wyświetl historię zmian

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku

Burmistrz Ozimka ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku.

Oferty należy składać w terminie do dnia 4 grudnia 2015 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Burmistrza Ozimka lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do UGiM Ozimek)na adres: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek.

Wymagania, jakie musi spełniać kandydat, dokumenty, jakie powinna zawierać oferta kandydata, oraz sposób złożenia oferty określa załącznik do zarządzenia Nr BO.0050.151.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Barbara Szatkowska-Karpa
Pomoc administracyjna
tel. 77 462 28 90
e-mail: gzo@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2015-11-27 14:14:00
Wyświetl historię zmian