Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-12-07 04:59:27

Obwieszczenia 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.1/5.2014.KK z dnia 17.03.2014r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przystosowaniu wiaty metalowej do zbierania oraz przeładunku odpadów”, na działkach nr 397/61, 397/93, 397/95 KM 7 obręb Ozimek oraz 2190/445 i 2198/445 KM 2 obręb Schodnia.

ZRG. 6220.1/5.2014.KK                                                                           Ozimek 17.03.2014r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 z późn. zmian.), w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KRATOS s.c., W. Plaza K. Plaza, ul. Kolejowa 1, 46 – 040 Ozimek

 

 

zawiadamiam

 

 

 

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przystosowaniu wiaty metalowej do zbierania oraz przeładunku odpadów”, na działkach nr 397/61, 397/93, 397/95 KM 7 obręb Ozimek oraz 2190/445 i 2198/445 KM 2 obręb Schodnia.

 

 

 

 

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

          Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku