Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-12-07 04:19:26

Obwieszczenia 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG. 6220.10/5.2014.KK z dnia 25.08.2014r. o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na.: „Montażu nowej kabiny lakierniczej w firmie ProLicht Reklama Sp. z o.o. w Ozimku” na działce nr 561/19 KM 8, obręb Ozimek.

ZRG. 6220.10/5.2014.KK                                                                         Ozimek 25.08.2014r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235), w związku z wnioskiem Firmy ProLicht Reklama Sp. z o.o., ul. Dworcowa 1, 46-040 Ozimek

 

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na.: „Montażu nowej kabiny lakierniczej w firmie ProLicht Reklama Sp. z o.o. w Ozimku” na działce nr 561/19 KM 8, obręb Ozimek.

 

 

 

 

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza