Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-12-07 04:11:36

Dotacje

Zestawienie przyznanych dotacji na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Boduch
Insp. ds. środków pomocowych i
tel. 77 462 28 33
e-mail: a.boduch@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2013-12-19 15:18:00
Wyświetl historię zmian