Data wydruku: 2024-07-23 14:26:18

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO. 6220.4/4.2024.KK z dnia 04.04.2024r. o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia pn: "Rozbudowie hali produkcyjno – magazynowej wraz z przebudową i rozbudową części biurowo – socjalnej i zmianą sposobu użytkowania części hali produkcyjno – magazynowej na produkcyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych nr 2324/500, 2297/500, 2197/500" w miejscowości Schodnia, w gminie Ozimek.

 

DRO. 6220.4/4.2024.KK                                                                              

  Ozimek 04.04.2024r.

 

 

 

 

 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach

i materiałach przed wydaniem decyzji

 

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775) Burmistrz Ozimka zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wniosku Pana Tomasza Donieckiego, ul. Brata Alberta 19, 41 – 200 Sosnowiec, działającego z pełnomocnictwa firmy KS Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 46 – 040 Ozimek, dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie hali produkcyjno – magazynowej wraz z przebudową i rozbudową części biurowo – socjalnej i zmianą sposobu użytkowania części hali produkcyjno – magazynowej na produkcyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych nr 2324/500, 2297/500, 2197/500” w miejscowości Schodnia, w gminie Ozimek.

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219, z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. strony wg wykazu w trybie art. 49 KPA
  2. Sołtys wsi Schodnia (tablica ogłoszeń wsi Schodnia)
  3. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  4. DRO-aa

 Obwieszczono: 04.04.2024r.