Data wydruku: 2024-07-23 14:17:58

2022

Załączniki:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2022. (37,33 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2023-05-15 14:59 Liczba pobrań: 6

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2022. (57,60 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2023-05-15 14:59 Liczba pobrań: 6

Lista osób pobierających zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2022. (93,73 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2023-05-15 14:59 Liczba pobrań: 4