Data wydruku: 2024-06-23 05:50:45

2021

Załączniki:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2021. (132,06 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2022-04-29 09:30 Liczba pobrań: 21

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2021 (264,00 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2022-04-29 09:30 Liczba pobrań: 22

Lista osób pobierających zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2021. (418,21 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2022-05-04 11:38 Liczba pobrań: 17