Data wydruku: 2024-07-15 07:56:23

Informacja o przystąpieniu gminy Ozimek do zakupu węgla kamiennego

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października  2022 r.  o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z  2022 r. poz. 2236)

 

informujemy,

 

że  Gmina Ozimek przystępuje  do zakupu paliwa tj. węgla kamiennego na mocy w/w ustawy dla mieszkańców Gminy Ozimek do dnia 30.04.2023 r.

 

Burmistrz Ozimka

 

/-/ Mirosław Wieszołek