Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-12-07 04:37:02

2019

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę/ najem/ użyczenie z dn. 14.01.2019 r.