Data wydruku: 2024-07-23 14:25:41

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu ?Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Ozimek na lata 2018 ? 2033??

ZGK.7001.2.15.2018.AW                                                                                                                            Ozimek, dnia 01 sierpnia 2018 roku.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu

„Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Ozimek na lata 2018 – 2033’’ 

 
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.), zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Ozimek na lata 2018 – 2033’’ w dniach od 2.08.2018 r. do dnia 24.08.2018 roku.

Przedmiotowy dokument dostępny jest jako załącznik w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Gminy Ozimek oraz w wersji papierowej
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku przy ul. Ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 217, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 12.00. 

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu dokumentu pisemnie na adres Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku przy ul. Ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, z dopiskiem: Uwagi do „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Ozimek na lata 2018 – 2033’’  w terminie nie później niż do dnia 24.08.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

z up. Burmistrza Ozimka

Zastępca Burmistrza

/-/ Zbigniew Kowalczyk

 

  • tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • internet
Załączniki:
PZC OZIMEK Aktualizacja sierpien2018 (4,50 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2018-08-01 12:15 Liczba pobrań: 8