Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-12-07 04:25:12

2016

Informacja o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego pisemnego na najem lokalu użytkowego, który odbył się w dniu 06.05.2016 r.