Data wydruku: 2024-07-23 12:39:47

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG. 6220.9/1.2016.KK z dnia 01.08.2016r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowie magazynu wyrobów gotowych wraz z wiatami, drogami manewrowymi i parkingiem", na terenie stanowiącym własność zakładu, a zlokalizowanym w miesjcowości Jedlice, obręb Szczedrzyk, nr ewidencyjny działek od 1017/14 do 1017/33 oraz nr 1024.

ZRG. 6220.9/1.2016.KK

 

                                                                                                                         Ozimek 01.08.2016r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosekw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie magazynu wyrobów gotowych wraz z wiatami, drogami manewrowymi i parkingiem”, na terenie stanowiącym własność zakładu, a zlokalizowanym w miesjcowości Jedlice, obręb Szczedrzyk, nr ewidencyjny działek od 1017/14 do 1017/33 oraz nr 1024.

 

Wnioskodawca: BA GLASS POLAND Sp. z o.o., ul. Ostroroga 8/1, 60 – 349 Poznań, Zakład Produkcyjny w Jedlicach.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą się zapoznać z wnioskiem w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, pokój nr 219 II piętro, w godzinach pracy Urzęduoraz składać związane z nim uwagi i wnioski.

 

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres Urząd Gminy i Miasta Ozimek, ul. Ks.J.Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek.

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Jedlice (tablica ogłoszeń wsi Jedlice)
  • Internet