Data wydruku: 2024-07-23 12:42:13

Obwieszczenie Nr ZRG. 6220.3/6.2015.KK z dnia 01.07.2015r. zawiadamiające strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.: "Modernizacji jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Bierdzany - Ozimek"

 

 

ZRG. 6220.3/6.2015.KK                                                                                Ozimek 01.07.2015r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach

i materiałach przed wydaniem decyzji

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zmian.) Burmistrz Ozimka zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Pana Krzysztofa Sulickiego, Ispol – Projekt Islandzko – Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp. z o.o., ul. Ratajska 14/18, 91 – 231 Łódź, działającego w imieniu TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45 – 047 Opole dla przedsięwzięcia polegającego na.: „Modernizacji jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Bierdzany – Ozimek”, na terenie obejmującym  działki nr 177/33, 177/39 KM 4 obręb Ozimek, 216, 138, 442/139, 440/137 KM 5 obręb Antoniów, 191/38, 190/38, 50/2 KM 6 obręb Biestrzynnik , 45 KM 2 obręb Biestrzynnik, 202/7 KM 4 obręb Dylaki, 841, 840, 665, 664, 667 KM 1 obręb Kadłub Turawski, 581/335, 582/335 KM 2 obręb Ligota Turawska, 58, 57 KM 8 obręb Ligota Turawska, 1042/43 KM 4 obręb Bierdzany. Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219, z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

          Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

  • Internet