Data wydruku: 2024-07-23 13:35:10

Spotkanie informacyjne / warsztaty w dniu 18.03.2022 r.

Logo

W dniu 18 marca 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne / warsztat w ramach projektu „Promocja obszaru LGD Kraina Dinozaurów”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O godzinie 15:30 w Domu Kultury w Ozimku zebrały się dzieci z Uczniowskiego Klubu Sportowego Athletic Ozimek. Na wstępie pracownik Referatu Komunikacji Społecznej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, pani Emilia Jendryassek opowiedziała o obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”. Następnie wykład przeprowadziła pani Jolanta Rogowska, kierownik Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku, która m.in. opowiadała o nauce prawidłowej segregacji. Jeden z ochotników mógł pod koniec części wykładowej sprawdzić nabytą wiedzę poprzez samodzielną segregację dostępnych odpadów-rekwizytów. Wszystkie dzieci wzięły udział w quizie, który podsumował informacje podane przez panią Jolę. Ostatnią częścią spotkania informacyjnego/warsztatu były zajęcia sportowe w postaci wyścigu rzędów. Pracownicy Domu Kultury przygotowali tor przeszkód z różnych odpadów – m.in. wieżę z puszek, którą trzeba było zburzyć kulką wykonaną z makulatury.

LGD Kraina Dinozaurów