Data wydruku: 2024-02-24 02:40:05

Taras zyska nowy blask

Dnia 19 kwietnia zawarto umowę na zadanie pn. „Adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką”. 

Wykonawcą inwestycji jest firma A.D.I. Adrian Golletz z Krzyżowej Doliny. Wartość umowy to 60 327,26 .

Zamówienie obejmuje m.in. rozbiórkę okładzin tarasu i cokołu z płyt betonowych. W ramach inwestycji zostanie wykonana izolacja przeciwwilgociowa, która zapewni właściwe odprowadzenie wody z tarasu. Ponadto zostaną wykonane nowe obróbki blacharskie.

- Inwestycja w dużym stopniu poprawi estetykę budynku Domu Kultury w Ozimku, a prace związane z właściwym odprowadzeniem wody z tarasu zapewnią trwałość tynku na frontowej ścianie tarasu, która jest w bardzo złym stanie – dodaje Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek – Pozyskaliśmy na ten cel środki unijne z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.