Data wydruku: 2024-07-19 11:44:21

ŻYJEMY SPORTEM

 

 

„Żyjemy sportem” projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z czeskim M?stem Rýmařov w terminie 01.09.2020 – 30.09.2021. Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży i seniorów z obu obszarów transgranicznych. Celem projektu jest trwała współpraca transgraniczna mieszkańców oraz poznanie atrakcji turystycznych obu miast.

 

Działania u naszego czeskiego partnera:

- Dřevařské, lesnické a myslivecké dny,

- Zimní workshop seniorů,

- Mládež sportuje,

- Letní workshop seniorů.

 

Działania u nas:

- Sportowy senior,

- Zręczny senior.

 

Budżet projektu dla obu partnerów:

- całkowite wydatki kwalifikowalne – 33 763,62 EURO

- dofinansowanie – 28 699,07 EURO

- wkład własny – 5 064,55 EURO

 

Budżet projektu dla Gminy Ozimek:

- całkowite wydatki kwalifikowalne – 10 431,69 EURO

- dofinansowanie – 8 866,93 EURO

- wkład własny – 1 564,76 EURO