Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-10-17 10:32:39

Patronat Burmistrza

Od 2 stycznia 2018 r. obowiązywać będzie Zarządzenie Nr BO.0050.2.2018 Burmistrza Ozimka z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany regulaminu przyznawania Patronatu Burmistrza Ozimka. Patronat może być przyznany przedsięwzięciom, które posiadają zasięg, rangę i znaczenie lokalne, międzynarodowe, ogólnopolskie lub ponadregionalne, a ich realizacja przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku Gminy Ozimek, ma istotne znaczenie społeczne, edukacyjne lub ma być wyrazem określonej postawy wobec zaistniałych zdarzeń.

Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter imprezy, a jego przyznanie nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego.

Wniosek o przyznanie Patronatu Burmistrza Ozimka wraz z załącznikami powinien zostać złożony nie później niż 30 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.