Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-11-28 04:01:43

Informacje

INFORMACJA - OBSZAR ZDEGRADOWANY

Informuję, że Gmina Ozimek uchwałą nr XXVII/171/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2016r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek wyznaczyła obszary rewitalizacji na podstawie wytycznych w zakresie rewitalizacji w Programach Operacyjnych na lata 2014 – 2020.

Na chwilę obecną Gmina Ozimek nie podjęła uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i w związku z tym nie ustanowiono prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 11 ust. 5 ww. ustawy dla nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

Burmistrz Ozimka

Jan Labus