Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-11-28 03:51:45

PUNKT INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORSTW (DOTACJE, SZKOLENIA, KONKURSY, itp.)

XIX edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021

MATURZYSTO !!!

jeśli ZAKWALIFIKOWAŁEŚ SIĘ NA I ROK STACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA LUB STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH I POCHODZISZ Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR to ten PROGRAM jest dla CIEBIE!!!

W roku akademickim 2020/2021 czeka na Ciebie stypendium pomostowe na I rok studiów w łącznej wysokości 5000,00 zł, które wypłacane będzie po 500,00 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy.

ZASADY PROGRAMU ORAZ REGULAMIN PROGRAMU DOSTĘPNY JEST NA STRONIE www.stypendia-pomostowe.pl.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 12 sierpnia do 14 września 2020 r. do godziny 16.00.